Wéi vill Drénkgeld een am Restaurant léisst ass bei jidderengem anescht. Mee kann "een op d'Haus" dat nach weider beaflossen?!

Et ass déi éiweg Fro nodeems een am Restaurant giess huet: loossen ech Drénkgeld a wéi vill ass ubruecht? A kann de Wiert d'Zomme vum Drénkgeld beaflossen? Mat der Fro hu sech zwee Wëssenschaftler beschäftegt an hir Resultater am Fachmagasinn "Journal of Hospitality & Tourism Research" publizéiert.

Et huet ee gutt giess, d'Stëmmung war angeneem an och de Service huet tip top geklappt. Elo ass et dann d'Zäit fir d'Rechnung am Restaurant. An d'Fro stellt sech: wéi vill Drénkgeld soll ech elo loossen? Eng Fro déi net nëmmen de Gaascht mee och de Gastronom beschäftegt. Well d'Drénkgeld dacks ee gudde Wee ass sech de Salaire opzebesseren, an och eng Unerkennung fir eng gutt Aarbecht ass. Mee ass et villäicht méiglech als Gastronom d'Drénkgeld ze beaflossen?

Lauschtert hei eran!

Wann een zwee Wëssenschaftler vun der Hochschule Fresenius vun Hamburg nolauschtert: Jo! An dat duerch "een op d'Haus". Also nach eng kleng Drëpp zum Schluss vum Owend, déi de Wiert spendéiert. Et ass ee klenge Geste, dee bei de Gäscht awer vill kann ausmaachen. Mee: et kënnt op dee richtegen Timing un!

Wann d'"Gedrénks op d'Haus" scho wärend dem Iesse kënnt, hunn d'Gäscht ëm déi 7,8 Prozent Drénkgeld ginn. Wann et ee gratis Gedrénks no der Rechnung gouf waren et just 7,1% Drénkgeld. Ma wann d'Gäscht ee gratis Gedrénks zesumme mat der Rechung kruten, goufen et souguer 8,6 Prozent Drénkgeld. A firwat gi mer méi Drénkgeld wann et eppes gratis gëtt? Well mer och wëlle generéis sinn, wann een aneren et war!