Studenten hunn et dacks mat Virurteeler ze kämpfe wéi zum Beispill, se wäre liddereg an hätte just Party am Kapp. Mir raume mat deene Virurteeler op.

Lauschtert eran

Ugefaange mat der Lidderegkeet. Ok, et ass kloer, dass ee Student keng 40 Stonne Woch op der Aarbecht ass, well dëse jo nach net am klassesche Sënn schafft. Hei muss een awer ëmmer bedenken, dass vill Studenten niewent hiren Etüden nach niewebäi schaffe gi fir sech hire Studium an d'Liewen op der Uni bezuelen ze kënnen. Ass eng Persoun déi fräiwëlleg nach 3 oder 5 Joer studéiere geet wierklech liddereg? Wuel éischter net.

Och d' Ausso: Du hues u soss näischt ze denken ausser deng Uni, huet deen een oder anere sécher scho mol héieren. Ma enger däitscher Etüd no leit all fënneften däitsche Student u psychesche Problemer am schlëmmste Fall esouguer un Depressiounen. Schold dorunner wier den Examensstress, zukunftsängscht, finanziell Suergen an d'Belaaschtung duerch Studium an Niewenjob.

Net ze vergiessen ass de Virworf, ee Student géing nëmme Party maachen. Natierlech feiert een op der Uni gären, ma garantéiert awer net all Dag. Am Ufank ass dat eventuell de Fall well d'Unisliewen eppes ganz Neies an opreegendes ass. No enger Zäit mierkt een awer, dass och dat extrem ustrengend ass an ee Lach an de Portmonnie rappt wann een et iwwerdreift. En plus muss een donieft jo awer och nach eppes léieren a Kueren op der Uni besichen.

En Gros kann ee behaapten, dass ee Student dee seng Etüde serieux hëlt an niewelaanscht nach schafft a säi Sport mécht, genau esou vill Stress huet wéi een deen ee 40-Stonnen-Job huet.