Dacks héiert ee jo zum Beispill, dass et verbueden ass, buerféiss Auto ze fueren? Ma stëmmt dat eigentlech?

Eng Fro, déi nawell dacks an deene verschiddenste Forme gestallt gëtt, ass déi, mat wéi enger Zort vu Schong een dann elo eigentlech Autofueren dierf. Ass et zum Beispill erlaabt buerféiss oder mat Flip-Flops Auto ze fueren? Wéi et vun der Police op dës Fro geheescht huet, géif de Code de la Route net explizitt virschreiwe mat wéi enge Schong d’Autofueren erlaabt ass. Allerdéngs steet am Code de la Route dass ee säi Gefier zu alle Moment muss ënner Kontroll hunn. Falls et also zu engem Accident kéim an sech erausstelle géif, dass ee mat senge Schong zum Beispill net déi néideg Kraaft fir ze Bremsen opbrénge konnt, kéint ee fir dësen Accident responsabel gemaach ginn.

Ma wéi ass et da mam Rescht vum Kierper? Muss een iwwerhaapt Kleeder un hunn, fir mam Auto dierfen ze fueren? Och hei si keng explizitt Virschrëften am Code de la Route festgehalen. Allerdéngs kéint hei de Code Penal gräifen. Deemno wéi kéint eng Persoun, déi plakeg mam Auto ënnerwee ass, nämlech ënner anerem géint verschidde Virschrëften, déi de Jugendschutz betreffen, verstoussen.

Wann een da mam Auto ënnerwee ass, lauschtert ee jo och mol gäre Musek. Ma dierf een dat dann eigentlech och iwwer Kopfhörer maachen a gëtt et hei en Ënnerscheed tëscht Kopfhörer mat a Kopfhörer ouni Kabel? Hei ass de Code de la Route dann eendeiteg. Deemno ass et ganz kloer verbueden, wärend dem Fueren en Apparat unzehunn, dee verhënnert, dass een d’Geräischer vu senger Ëmwelt kloer wouerhëlt.

Zum Schluss dann nach eng Fro iwwer dat korrekt verhale bei enger rouder Luucht. Dierf een duerch esou eng fueren, wann Dës einfach net wëll gréng ginn? Dat ass erlaabt, wann no enger Zäit kloer gëtt, dass d’Luucht einfach net gréng gëtt, gëllen nämlech déi normal Reegele vun der Virfaart.

Lauschtert hei eran!