trotz allem!

Mir sinn einfach fir d'Briten. Och wann si punkto EU de Moment e bëssi um Dréine sinn. Si wëssen net richteg wat si wëllen. Mä mir wëssen firwat si onbedéngt weider an onsen Häerzer bleiwe sollten. Si sinn et nämlech einfach wärt. Lauschtert onse Reportage.

Lauschtert hei: