Am Kader vum nächsten Eldoradio Themendag, siche mir Leit hei zu Lëtzebuerg déi sech op iergend eng Aart a Weis fir d’Ëmwelt asetzen.

Du mëss deng Beauty-Produite selwer a pass och beim Kaf vun denge Kleeder op? Probéiers mat sou wéineg Plastik wéi méiglech ze liewen? Oder verzichts komplett op den Auto?

Du bass der Meenung, datt all eenzelen eppes fir d’Ëmwelt ka maachen? Oder hues Iddien, wéi mir hei zu Lëtzebuerg all zesummen eppes kënne bäidroen?

Da brauche mir genee dech fir eisen nächsten Themendag.
Mell dech bei eis iwwert

!