Op ville Plaze gëtt gefrot mat der Kaart ze bezuelen. Si kënnen dir awer net verbidde boer ze bezuelen.

"Selon la législation du 27 juillet 2017, il n'existe pas de base juridique pour refuser l'argent liquide comme moyen de paiement.", esou de Konsumenteschutz ULC