Ufank Abrëll hat d’Regierung decidéiert den Portugisesch-Unterrecht méi ze fërderen. Elo sinn éischt Detailer bekannt.

Portugisesch gëtt hei zu Lëtzebuerg vill geschwat, esou den portugiisesche Premier Costa bei senger offizieller Visite zu Lëtzebuerg virun e puer Wochen. Bei senger Visite goufen e puer Accorden ënnerschriwwen. Ënnert anerem ass et do ëm déi portugisesch Sprooch gaangen. Et geet drëms d’Sprooch vu villen Awanderer zu Lëtzebuerg méi ze fërderen. An enger parlamentarescher Äntwert hunn de Premier Xavier Bettel an den Educatiounsminister Claude Meisch elo weider Detailer ginn, wéi dat soll ausgesinn. Während et schonn am Précosse a Préscolaire fir portugisesch Kanner well entspriechend Offere ginn, gëtt elo ee Programm fir Schüler aus dem Primaire entwéckelt. Vu September un gëtt een zousätzlechen Cours iwwert déi portugisesch Sprooch fir portugisesch Schüler vun den Zyklen 2 bis 4 ugebueden - dat baussent der normaler Schoulzäit, fir déi di dat maache wëllen.

De Ministeren no wier d’Zil déi emotional Bindung zu der Sprooch a Kultur, wéi och d’Gefill vun der Zougehéieregkeet ze stäerken. D’Mammesprooch gutt ze kënnen, géing och d’Léiere vun anere Sproochen déi een hei am Land léiert, fërderen.

Zënter September 2012 ginn et sou genannten Portugisesch-Assistenten déi dat fir déi ganz kleng am Précosse a Préscolaire ubidden. 10 Schoulen hunn de Moment sou een Assistent. Dëse bitt zwou bis dräi Stonnen an der Woch Coursen fir Kanner an Elteren un. Dëse Projet soll den Ministeren no weider intensivéiert ginn. Wéi d'Ministere Meisch a Bettel an hirer Äntwert betount hunn, wieren déi zousätzlech Coursen an éischter Linn fir Schoule geduecht, an deene vill Kanner portugisesch schwätzen. Wéi vill Enseignanten dofir agestallt solle ginn, gëtt hei net präziséiert. De portugisesche Premier hat bei senger Visite virun engem Mount vu 26 Portugisesch-Enseignante geschwat, déi di portugisesch Regierung bezuele géing.