LIFE EXPO - Tattoo & Lifestyle @ Luxexpo, 13.11.21