D’Ärzte plange fir 2020 eng grouss Tour duerch Däitschland.

Hu mir iech gefeelt?! Hutt dir eis vermësst?! Ass iech elo kloer, dass d‘Welt mat eis méi schéin ass?!“ Mat dësem Zitat aus hiren Song „Super drei“ hunn D‘Ärzte hir Tour ugekënnegt. De Virverkaf fir d‘ „In The Ä Tonight“-Tour fänkt de 14. November un, déi éischt Concerte ginn an engem Joer gespillt  - mat neiem Album.

Lass geet et zu Hannover, den 7.11.2020, dono kommen ënner anerem Köln den 13.11.2020, Dortmund den 01.12.20, a Frankfurt den 08.12.20.

Detailer fannt der op der Homepage vun der Band