D'Uebst bei eis heiheem ass och gutt, wann et just gepléckt gëtt. Dat huet sech och d'Déifferdenger Sozialkommissioun geduecht.

Hannert den Déifferdenger Pléckerten verstoppt sech ee vun de Gewënner vum Opruff lescht Joer fir Projete géint d’Liewensmëttelverschwendung. Dësen Opruff gëtt och dëst Joer nees vum Landwirtschaftsministère gemaach. Wat maachen d’Déifferdenger Pléckerten dann?

Ma si këmmere sech drëms, dass Uebst, Geméis an och Kraider déi a Bongerten a Gäert wuessen, och effektiv gepléckt gëtt. Dofir kann ee sech och elo nach ëmmer bei den Déifferdenger Pléckerte mellen, wann ee sengem Uebst net Meeschter gëtt. Dat geet awer natierlech nëmmen um Terrain vun der Déifferdenger Gemeng, soss kommen d’Pléckerten nämlech net méi no. Et dierf ee sech awer och natierlech mellen wann ee selwer mat plécke goe wëll. Do ass et dann egal ob een aus der Gemeng kënnt oder net. Mëttlerweil sinn tëscht 35 a 40 Pléckerten ageschriwwen. An dat ass dann och eng ganz flott Grupp: aus alle Kulturen an allen Alteren!

Lauschtert hei eran!

A wat geschitt mam Uebst? Een Deel gëtt ënnert de Pléckerten opgedeelt. Wann awer ganz vill Uebst do ass, ginn déi grouss Quantitéiten mat der Hëllef vum Déifferdenger Jugendhaus, dem Club Senior oder och der Naturschoul weiderverschafft. D'Zil ass et dann och, dass d'Déifferdenger Pléckerte laangfristeg komplett onofhängeg vun der Déifferdenger Gemeng funktionnéieren. Dowéinst huet een zum Beispill och d'Präisgeld vu leschtem Joer integral an de Projet afléisse gelooss. Esou goufen nei Liederen, Eemer a soss Geschir dat néideg ass kaf.