Op Bayreuth oder op Beirut? Béid Plaze leie jo "nëmme" ronn 3.600 Kilometer auseneen.

En Droitsstudent vun der Universitéit Bayreuth hat eng Hausaufgab per Post un d'Universitéit geschéckt. Un d'Universitéit vu Bayreuth wuelgemierkt. Op dëser Universitéit, déi am däitsche Bundesland Bayern steet, kann een zënter 1975 studéieren. Domadder zielt dës Universitéit definitiv zu deene méi neien Universitéiten an eisem Nopeschland. Ma se schéngt esou nei ze sinn, dass déi däitsch Post nach näischt vun hirer Existenz ze wësse geschéngt ze hunn.

Dës huet dem Student seng Hausaufgab nämlech net op d'Universitéit Bayreuth, mä op Beirut, also an d'Haaptstad vum Libanon geschéckt. Tëscht béide Plaze leie jo och "nëmme" ronn 3.600 Kilometer. Dat kann ee jo mol verwiesselen.

Wéi e Spriecher vun der Post matgedeelt huet, wier d'Enveloppe mam Student senger Hausaufgab den 2. November bei der Post zu Bayreuth agaangen. 2 Deeg drop wier se am internationale Post-Zenter zu Frankfurt um Main falsch ageuerdent an duerno an de Libanon geschéckt ginn. Den Ament wier nach net kloer firwat dem Student seng Hausaufgab an de Libanon geschéckt gouf. Méiglecherweis wier d'Adress onlieserlech geschriwwe gewiescht. D'Hausaufgab wier dem Spriecher no den Ament nach ëmmer ënnerwee an de Libanon oder méiglecherweis schonn um Wee zeréck. Sou genau kéint een dat bei internationale Bréiwer ni soen. Dës wieren heiansdo bis zu 6 Wochen ënnerwee.

De Student huet seng Hausaufgab elo sécherheetshallwer nach eng Kéier perséinlech op der Universitéit ofginn. Allerdéngs hätt hien dat net misse maachen. Eng Spriecherin vun der Universitéit huet géigeniwwer däitsche Medie matgedeelt, dass d'Universitéit sech bei Hausaufgaben déi per Post géifen ageschéckt ginn, op de Poststempel bezéie géif. Wann d'Enveloppe virum Delai bei der Post agaange wier, géif een d'Aufgab och dann acceptéieren, wann se nom Enn vum Delai ukomme géif.