Aus der Nout eraus huet eng Madamm e Geschäftsmodell op d'Bee gestallt wat et esou nach net ginn ass.

E bësse Spaass muss sinn huet sech d'Bauerin Dot McCarthy aus Lancashire geduecht a seng Geesse fir méi labber Zoom-Konferenze verléint.

Dass aus esou enger banaler Iddi och nach e lukrativt Geschäft gëtt, huet warscheinlech kee geduecht an d'Dot McCarthy scho guer net. Et war als Witz geduecht an elo boomt déi Iddi. De klenge Familjabetriib huet domat bis elo ronn 50'000 Pond verdéngt.

Wéi funktionéiert dat ganzt elo? De User huet d'Méiglechkeet eng vu siwe Geessen eraus ze wielen an déi kann een dann an d'Zoom-Konferenz invitéieren. Den Effekt ass an de Gesiichter vun de Zoom-Leit ofzeliesen, wa bemol eng Geess an der Konferenz mat dran ass. Wann een d'Déier fir 5 Minutte wëll buchen, da kascht dat deemno 5 Pond.

D'Bauerin geet dovunner aus, dass déi Geessen-Konferenzen och an Zukunft nach en erfollegräicht Geschäftsmodell ka sinn. D'Dot ass awer virun allem Dankbar dofir, dass d'Lach an der Keess duerch d'Pandemie, mat de Geesse konnt gedeckt ginn.