Hei goufen d'E-Saile wuel ge-"hackt"...

Stellt iech vir dir hutt just nach 5% Power an ärem Elektroauto, musst dringend bei eng Opluetstatioun an alles wat der do kritt ass eng Portioun Gehacktes.

Esou ass et de Clienten zu München bei enger Opluetstatioun fir Elektroautoe gaangen. Hei haten Onbekannter sech nämlech e Spaass draus gemaach, d'Saile mat Gehacktes ze garnéieren. Dat réit Fleesch ass bis an d'Steckere komm, huet d'Kontakter komplett verschmiert an dofir gesuergt, dass dës elo mussen ausgetosch ginn.

Wat fir eng Sauerei... a vegan sinn dës Luetstatiounen elo och net méi.