Falls der iech keen Haus leeschte kënnt, maacht et wéi de Patrick vu Spongebob a setzt op de Steen…

Wéi dir besëtzt keen eegene Steen? Scho bësse penibel, mee hey dee Probleem hu mer séier geléist. An der Sächsecher Schwäiz steet nämlech elo de 400 Meter Bierg Zirkelstein mat dem Grondstéck ronderëm zum Verkaf.

Déi aktuell, scho méi eeler, Besëtzeri ka sech Aussoe vun der Immobilienagence net méi ëm d'Hektare ronderëm këmmeren a misst de Steen dowéinst ofginn. A genee do ass den Haken, de Steen an d'Grondstéck vun 82.281 Quadratmeter Bësch, Wisen a Bierg, kascht 199.500 Euro plus Provisioun, ma den neie Besëtzer verflicht sech mam Kaf dozou dat alles an der Rei ze halen. Ausserdeem muss de Bësch weiderhi fir Spadséiergänger zougänglech sinn, zu 100% privaten Terrain ass et deemno net.

Gesicht ginn och éischter Bësch-Experten a Fierschter, déi sech mat esou Terrainen auskennen. Wien Amateur ass an trotzdeem un engem Bierg an der Schwäiz interesséiert ass, muss sech bäimaachen, den Intressi wär de Fierschteren aus Sachsen no, immens grouss.