Bei dësem Experiment kann e sech froen: Ass dat Wëssenschaft oder Magie?

Material

1x Käerz
1x Glas
1x Waasser

Duerchféierung

Et hëlt een en eidelt Glas, an et léisst e bësse Wuess vun der Käerz op de Buedem vum Glas drëpsen. Stellt een d'Käerz elo op de Wuess bleift se stoen. Duerno schëtt ee Waasser an d'Glas, an et fänkt een d'Käerz un. Wann dës ofbrennt, kënnt dës esouguer ënnert den Niveau vum Waasser a geet awer trotzdeem net aus. De Mister Science vum Science.lu-Team mat der Erklärung: