Et ass ni ze spéit fir eppes bäizeléieren. Hei zu Lëtzebuerg huet deen d'Méiglechkeet op ganz vill verschidde Formatiounen.

Lauschtert eran

Et ass ni ze spéit, fir bäizeléieren oder seng Kenntnisser an Intressenzentere weiderzëentwéckelen! Fir de Besoine vun den Employeuren an Employéen ugesiichts vun der Evolutioun vun der Aarbechtswelt gerecht ze ginn, proposéiert Lëtzebuerg eng grouss Varietéit u Formatiounen, déi sech un déi Jonk wéi och un d’Erwuessener (Salarié oder Demandeur d’emploi) riichten, fir se um beruffleche Plang z’ënnerstëtzen, mam Zil, d’Acquisitioun vun enger zertifiéierter Qualifikatioun.

Patron oder Salarié? Ganz egal: Mat der ëffentlecher Formation professionnelle ka jiddereen en Diplom ustriewen, seng Kenntnisser komplettéieren oder perfektionéieren, sech berufflech nei orientéieren oder sech den neien Erausfuerderungen upassen.

- Lifelong-Learning.lu, den nationale Portal vum liewenslaange Léieren, gëtt Accès op 9.000 Formatiounen, déi vun ëm déi 250 agreéiert Formatiounsorganisatiounen ugebuede ginn. Do fënnt een all d’Informatiounen iwwer d’Hëllefe fir Formatiounen, d’Legislatioun an den Zougank op d’Diplomer vun der Formation continue.

- D’House of Training riicht sech un d’Entreprisen, déi sech weiderentwéckelen a sech op d’Erausfuerderunge vu muer virbereede wëllen, an dat iwwer d’Weiderbildung. Et proposéiert och Formatioune fir d’Ënnerstëtzungsaktivitéiten, sektoriell Formatiounen an Ausbildungen iwwer d’perséinlech Entwécklung.

- De Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) riicht sech un d’Privatleit, d’Betriber an d’Formatiounsorganisatiounen. E proposéiert verschidden Owescoursen, Seminairen, Universitéitsformatiounen, spezialiséiert Weiderbildungen a professionell Zertifikatiounen.

- De Competence Centre vun der Uni Lëtzebuerg ass e Formatiounsinstitut. E wennt sech och un d’Privatleit, d’Salariéen, d’Demandeur-d’emploien esou wéi un déi Selbstänneg.

Am Kader vun der Unerkennung vun den ugëeegente Kompetenzen, erméiglecht d’Validéierung vun den Erfarungen, oder d’Validation des acquis, vill verschidde Kompetenzen, déi ee sech e ganzt Liewe laang a verschiddene Kontexter ugëeegent huet, ze bewäerten an unzëerkennen, virun allem an der Ausbildung an am Beruff. Do ginn et vill verschidden Diplomer.

Net ze vergiessen, datt d’Privatleit, déi eng Weiderbildung maache wëllen, vu finanziellen Hëllefe profitéiere kënnen. Dës Hëllefe kënnen d’Form vu speziellem bezueltem Congé (Congé individuel de formation, Congé linguistique), vu Mesurë wärend der Aarbechtszäit (Congé sans solde pour formation) oder vun aneren Dispositiffen, wéi europäesch Bourssen, unhuelen.

Wat d’finanziell Ënnerstëtzung fir d’Betriber ugeet, hëlleft de Lëtzebuerger Staat bei de Formatioune vun den Entreprisë mat enger Kofinanzéierung a proposéiert eng finanziell Hëllef, déi sech op 15% (steierflichteg) vum am Joer investéierte Montant beleeft. Fir vun dëse Finanzhëllefe kënnen ze profitéieren, muss een eng Ufro fir eng Kofinanzéierung maachen.

Gutt ze wëssen: d’ADEM (Aarbechtsportal) ka fir déi ageschriwwen Demandeur-d’emploien en Deel vun de Käschte fir eng Formatioun am Kader vun engem professionelle Projet iwwerhuelen.

Et soll een also net zécken! Et ginn nëmme gutt Grënn fir eng Formatioun maachen!