Dass déi 2 aus der Morning Show eppes plangen ass gewosst, mee wat genau weess nach kee sou richteg...

Beim Andy a beim Eric aus der Morning Show ass definitiv eppes am Busch...

Déi 2 déi pësperen déi ganzen Zäit a bestelle mysteriéis Päck op d'Aarbecht, wat hei dran ass, weess allerdéngs keen! Mee wat kéinten déi 2 plangen, dass souguer eis Eldo-Redaktioun et net esou richteg gewuer gëtt?

De Wulli huet beim Eric an Andy no gefrot, hei am Interview gi dir alles gewuer!

Event Navigator Santa Claus Tour 1
Event Navigator Santa Claus Tour 2

Stay Tuned!

Bléift drun & fannt et hei zesumme mat eis eraus, wat déi 2 "Last Christmas"-Lovers vir hunn!