Et ass déi éischt Responsabilitéit am Liewen vun engem Kand oder Jonken: d'Täschegeld. A ganz egal wéi kleng d'Zomm och ass, ass se wichteg!

Wisou ass Täschegeld eigentlech wichteg fir déi Jonk?

Duerch Täschegeld entdecken déi Jonk de Wäert vum Geld. An zwar léieren se domat net nëmmen Entscheedungen ze treffen, mee och ze verstoen wisou spueren esou wichteg ass. Kanner oder Jugendlecher mussen z.B. finanziell Prioritéiten setzen fir wann se spéider eppes méi “Grousses” kafe wëllen. D'Täschegeld  ass also een vun den éischten Schrëtt zur hirer Onofhängegkeet a Verantwortung.

Kann ee soen dass et "richteg" oder "falsch" Zomme gi beim Täschegeld?

De Betrag un Täschegeld hänkt als éischt mol vun der finanzieller Situatioun vun der Famill of, souwéi och vum Niveau vun Entwécklung vum Kand.  Dohier ass et un den Elteren déi richteg Zomm ze fannen. Eng universell ideal Zomm gëtt et also net.

Dëst hänkt iwweregens och dovun of wéi eng Ausgaben déi Jonk domat bezuelen sollen. Täschegeld soll generell net virgesinn ginn fir z.B. Schoulmaterial oder néideg Kleeder ze kafen. Am Prinzip sollen d'Kanner fräi entscheeden wat se mat de Sue maache wëllen. Dëst kann ganz anescht vu Kand zu Kand sinn. Täschegeld ass awer keen Erzéiungsmëttel a soll dofir och net als Strof oder Drockmëttel benotzt ginn.

Lauschtert hei eran!

Op wat sollen d'Elteren oppassen mam Täschegeld an ginn et soss nach Informatiounen déi wichteg sin ?

Et ginn ënnert anerem 3 Punkten déi wichteg fir d ‘Elteren sinn:

  1. Et sollt een de Jonken vermëttelen, dass d'Suen net einfach esou aus dem Geldautomat kommen, mee dass d'Elteren déi als éischt verdénge mussen.
  2. Täschegeld bitt d'Méiglechkeet fir iwwer Suen a Budget an der Famill ze schwätzen. Wichteg ass hei dass d'Eltere ëmmer sollten e gutt Virbild fir hir Kanner sinn wann et ëm den Ëmgang mat Suen geet.
  3. Falls d’Kand schonn virum nächste Ausbezuelun gsdatum alles ausginn huet, soll een den Betrag net einfach erhéije mee dem Kand erklären wéi een esou eng Situatioun an Zukunft vermeiden kann.

Soss ginn et nach zwou nach generell Informatiounen wat den Alter an d'Frequenz vum Täschegeld ugeet:

  • Ofhängeg vun der Entwécklung vum Kand kann ee mam Täschegeld ab 4 Joer ufänken, a spéitstens wann d'Kand bis an der Schoul ufänkt;
  • Kanner bis zu 9 Joer sollen hiirt Täschegeld wëchentlech kréien. Eng monatlech Ausbezuelung kann dann ab dem Alter vun 10 Joer gemaach ginn. Ab deem Alter kënne Kanner normalerweis méi einfach hir Ausgaben iwwert de ganze Mount plangen.