Esou kanns du deng Mentalitéit stäerken

Zur Gesondheet gehéiert de Kierper, mee och de Geescht. Grad elo ass et wichteg, dass mer op eis oppassen. De Moment si vill Leit mat gesondheetlechen, finanziellen oder wirtschaftlechen Ängscht geplot. Grad dofir ass et esou wichteg eise Geescht ze stäerken.

An Ausnamezoustänn wéi elo, lafe mer Gefor Depressiounen oder Anxieties ze entwéckelen, och wa mer virdru keng Problemer domat haten. Normal, esou eng Situatioun wéi elo grad hu mir nach net materlieft a kënnen och net wëssen, wéi ee richteg mat sou enger ëmgeet. Dofir ass et wichteg, dass mer iwwer eis Gefiller schwätzen. Elo nach méi wéi virdrun.

Wat och hëlleft fir besser mat der Situatioun kënnen ëmzegoen:

  • Noriichte lauschteren oder kucken ze beschränken a sech geziilt ze informéieren

  • Video-Calls mat Famill a Frënn

  • Witzeg Podcasts lauschteren – Laachen hëlleft géint alles!

  • Meditéieren (ech benotzen z.B. d’App Calm)

  • Ritualer schafen

A Corona-Zäite soll ee sech dorun hale wat virgeschriwwe gëtt, mee et dierf ee sech net verréckt maachen an a Saachen erasteigeren. Wann een d’Gefill huet, dass een net gutt mat der momentaner Situatioun ëmgoe kann, brauch ee sech net ze schummen. An dësem Fall bei der Famill, de Kolleegen oder beim Therapeut Gespréich sichen.

Mir sëtzen all am selwechte Boot. Zesumme packe mer dat, zesumme ware mer nach ëmmer staark.

Kapp héich a bleift gesond.

Lauschter eran!

xx, Amii Watson