Léif Wierder déi mir de Leit déi mir gären hunn, méi oft misste soen.

Si sinn ëmmer op onser Säit an ënnerstëtzen eis wou et geet. Egal ob dat d’Kolleegen, de Partner oder d’Famill sinn. Oft kënnt et vir dass ee vill ze seele "Merci" seet oder hinnen d’Gefill gëtt, dass ee frou ass datt et si gëtt.

Och wa si fir eis ëmmer staark eriwwer kommen, freet sech jiddereen doriwwer e puer léif Saache gesot ze kréien. Dës hu vill méi Wäert wéi materiell Geschenker, well se vun Häerze kommen. Kommunikatioun ass wichteg an essentiell fir dass eng Relatioun, egal vu wéi enger Aart, gesond ass a bestoe bléift.

Léif an éierlech Wierder, kënnen engem d’Gefill ginn alles richteg ze maachen. Also: Let’s spread some love!

Wéini hues du fir d’Lescht enger Persoun, déi dir wichteg ass gesot: "Bei dir muss ech mech net verstellen a kann ech selwer sinn" oder "Ech si frou dass et dech gëtt" oder ganz einfach "Ech si frou mat dir"?

Iech fale sécher Saachen an, déi nach méi passend fir är Situatioun sinn. Also, wéisst iech géigesäiteg, dass der frou sidd, dass et deen aner gëtt.

Lauschter eran!

xx, Amii Watson