Ouni nei Virsätz keen erfollegräicht neit Joer? Oder awer éischter Schluss mat de Virsätz?

Sech gutt Virsätz fir d’neit Joer auszedenken an och ze setzen ass ee MUST. Well deen, dee keng Zieler virun Aen huet, kann och näischt erreechen. Also ass et wichteg sech Saache virzehuelen an déi nächst Schrëtt kloer ze definéieren.

Dat heescht awer elo net, datt jiddereen iwwer Nuecht all seng schlecht Gewunnechten ofleeën oder d’Welt rette muss. Mee hues du dir net scho mol virgeholl manner Plastik ze verbrauchen oder manner Kleeder ze kafen an hues et trotzdeem ni gemaach?

Du mëss et net, well "iergendwann" oder "bei der nächste Geleeënheet" kee Frënd vum Ëmsetze sinn. Virsätz dogéint si kloer definéiert. Et mécht een dat wat néideg ass fir säin Zil ze erreechen.

Ee positive Punkt deen nach dobäi kënnt ass, dass een all seng ëmgesaten Ziler oder Virsätz feiere kann! Also ee gudden Usporn fir u sengen Ziler drunzebleiwen.

Wat awer och kloer gesot muss ginn ass, dass et och erlaabt ass, eppes net hinzekréien. Wat mer am nächste Joer net packen, packe mer dann am Joer dono. Et ass wichteg sech net ze vill Ënnerdrock ze setzen oder sech fäerdeg ze maache wann een eppes net direkt ëmgesat kritt. Et huet ee jo ee ganzt Joer Zäit. Haaptsaach et kënnt een aus senger Komfort-Zon eraus an et probéiert ee mol nei an aner Weeër aus.

Huel Challengen un, déi s du dir soss net zougetraut hues. An du wäerts gesinn, um Enn vum Joer hues du vill Grënn fir stolz op dech ze sinn.

xx, Amii Watson