Kanner déi zu eiser Zäit op d’Welt kommen, wuesse logescherweis ganz anescht op, wéi nach déi Kanner virun 30 Joer. Ass dat dann elo vu Virdeel oder net?

Lauschtert eran

No de Generatiounen X, Y an Z kommen elo d'"Alphaen", d'Kanner, déi no 2010 gebuer sinn an 2038 an déi 20 Joer wäerten hunn. Verschiddener nenne se och d'Generatioun "Glas", well se vu Klengem un Ecrane virun der Nues haten.

Si sinn an deene Joren op d’Welt komm, an deenen den iPad erauskoum ass an Instagram kreéiert gouf. Egal ob ee se elo Alpha oder Glas nennt, wat ënnerscheet dës Generatioun vun deene virdrun?