E Verwandte vun engem Patient wollt der Équipe mat engem Kuch Merci soen.

Ganz komesch war et den Infirmière vum Warrington Hospital zu Cheshire an England.

Ee Verwandte vun engem Patient wollt hinne fir hiren Déngscht Merci soen, an huet Kuch matbruecht. Kee gewéinleche wéi sech herno erausgestallt huet. Well d'Infirmièren sech nom Dessert komesch beholl haten, hu Patienten d'Police geruff.

Et koum eraus, dass den Enkel vum Mann seng 18 Joer mat engem Cannabis-Kuch gefeiert hat. Un dësem hat sech säi Bop servéiert, dovu woussten déi Concernéiert allerdéngs näischt.

Et ass wärend der Schicht keen zu Schued komm.