An der kierzlech gegrënnter Privatschoul "New School" solle Schüler am Mëttelpunkt stoen a komplett autonom decidéieren, wat si léiere wëllen a wéini.

An der Berliner Privatschoul "New School" ginn déi hierkëmmlech Schoulreegelen, esou wéi mir se kennen op de Kapp gestallt. Insgesamt 10 Schüler am Alter vun 12 bis 16 Joer besichen des Schoul a kënne selwer decidéieren, wat si léiere wëllen, a wéini.

Klassesäll ginn et keng, genee esou wéineg wéi Tafelen. Ausserdeem ginn de Schüler keng Virschrëfte gesat, déi eenzeg Reegel: Näischt maachen ass keng Optioun! D'Schüler deele sech hir Aarbechtszäiten, Pausen a Matière selwer an. Déi eng maache Sport, déi aner bréngen sech per Internet néit Wësse bäi.

Amplaz vum reguläre Cours stellen d'Schüler ee Projet op. Dëse Projet gëtt dann a verschidde Matièren, wéi een se aus der hierkëmmlecher Schoul kennt, agedeelt. De Projet variéiert jee nom Schüler senge perséinlechen Interessen. Déi eng bréngen sech Game Design bei, anerer léiere léiwer wéi ee jongléiert. D'Schüler kënne sech fir hire Projet Hëllef beim Léierpersonal ufroen a wann dës net weiderhëllefe kënnen, souguer Experten aus dem jeeweilege Beräich dobäi huelen.

Ma ass dëse System dann empfeelenswäert oder ginn d'Schüler onproduktiv?

D'Kanner aus der Berliner "New School" schénge begeeschtert, Verschiddener wieren ënnerfuerdert gewiescht am reguläre Schoulsystem - ma elo, wou si selwer decidéiere kënne wat si léiere wëllen, kéinte si sech fräi entfalen an hirer Kreativitéit fräie Laf loossen.

Ob dëse skurrillen néie System sech International duerchsetzt oder just zu Berlin bléift, wäert sech an Zukunft weisen. Bis dohi mussen eng Majoritéit vun de Schüler awer nach duerch de reguläre Schoulsystem.