E schotteschen Hotel spendéiert jonken Elteren, déi endlech nees ongestéiert schlofe wëllen, eng kleng Auszäit.

Schlofmangel ass fir jonk Elteren e richtege Problem. Bis zu 6 Joer no der Gebuert vum éischte Kand schlofen déi frësch gebaken Eltere vill manner an däitlech méi schlecht, dëst behaapt op d'mannst eng Etüd vun der "University of Warwick".

Elo huet sech de schotteschen Hotel "Yotel" zu Edinburgh eng Léisung iwwerluecht: Jonk Mammen a Pappen, déi e Kand am Alter vun 0 bis 3 Joer hunn, kënne sech am "Sleep Club" umellen an doduerch automatesch un all de Gewënnspiller deelhuelen. Dëst erméiglecht de jonken Elteren deemno eng méi héich Chance op e gratis Openthalt am "Yotel".

Zousätzlech dozou offréiert den Hotel jonke Mammen e Service dee sech "BOOBER Service" nennt. Hei kënne Mammen, déi hir Kanner stëlle mussen, Mëllech a Fläsche fëllen, déi dann dem Papp bruecht ginn, fir de Bëbee ze fidderen. Déi ganz Aktioun huet dem Yotel no een Zil: Mammen a Pappe sollen dobäi gehollef kréien, op d'mannst en Deel vun deene ville verluerene Stonne Schlof ze recuperéieren.