Dir wëllt spueren an awer op näischt verzichten?!

Et ass duerchaus méiglech, seng Ausgaben ze reduzéieren, virausgesat, et benotzt een déi sougenannten "Cost Killing Strategie". Dat heescht et leet ee sech en dagdeegleche Budget fest, verhënnert onnéideg Depensen an huet esou e bëssen Sputt fir eppes op d'Säit ze leeën.