Op wéi eng staatlech Bäihëllefe kënnt dir zréckgräifen?

Ier dir Iech Bauaarbechte stierzt soll der är Finanze gutt preparéieren an och net vergiessen dat a ville Fäll eng staatlech Bäihëllef kënnt ufroen. Hei ginn et puer verschidde Forme vun direkte wéi och indirekte Bäihëllefen.

Wéi eng verschidde Forme vu staatleche Bäihëllefen et ginn an ob Dir d' Konditiounen erfëllt, dat kënnt Dir hei nolauschteren:

Direkt staatlech Bäihëllefen
Indirekt staatlech Bäihëllefen