5 Grënn fir sech fir en Investmentplang ze entscheeden.

Dir wëllt aus ären Erspuernisser méi eraushuelen? Dann ass e reegelméissegen Investmentplang eventuell eppes fir Iech.

Mat engem Investmentplang reegelméisseg investéieren ass eng Finanzléisung, déi dora besteet, reegelméisseg dee selwechte Montant, deen am Viraus festgeluecht gëtt, an en Investmentfong ze investéieren.

Lauschtert Iech hei de Reportage un: