Dëse Weekend ass ganz Esch erëm a Fuesstëmmung!

Dëse Weekend ass zu Esch erëm déi grouss

Escher Fuesend

2 Deeg steet ganz Esch erëm op der Kopp a fir Fuesstëmmung op der Escher Gemengeplaz ass gesuergt! Lass geet et Samschdes mam

  • Kannerbal vun 14h00 un
  • Kapesëtzung vun 20h00 un

Sonndes geet et da weider mat der grousser Escher Cavalcade mat iwwert 60 Gruppen a mat der CHOCO-Party. Fir iech mat dobäi sinn

  • Lorenz Büffel
  • De' Hofnarren
  • Hoffi-Zambezi
  • Crash Dummies

(D'Gewënner gi bis e Freideg kontaktéiert)

RTL

De Pedro an de Pascal vun der Escher Fuesend

Event Navigator Escher Fuesend 2018 ITV 1
Event Navigator Escher Fuesend 2018 ITV 2

Sidd dëse Weekend dobäi wann op der Escher Gemengeplaz d'Fuesent gefeiert gëtt!