WiFi dominéiert an eisem Liewen, huet allerdéngs och seng Problemer an Nodeeler. An der Zukunft soll LiFi deen neie WiFi ginn.

Lauschtert eran

Ouni den Internet kënne mer eis d'Liewen eigentlech net méi virstellen. Et ass ee quasi zu all Zäitpunkt mat der Welt verbonnen, sief et iwwert de Smartphone, Computer, Smartwatch oder Smart TV. Majoritär ass een hei iwwer WiFi mam ''World Wide Web'' verbonnen, ma an Zukunft kéint dat changéieren.

LiFi ass den Nofollger vum WiFi a soll esouguer bis zu 100 mol méi séier sinn. Et ass eng Technologie déi wéi aus engem Film kléngt. Ganz vereinfacht ass et eng visibel Luucht, déi iwwert d'Stralen den Internet Verbreet. Ass elo een Apparat an der Luucht, deen déi Stralen empfänke kann, huet dësen Internet. D'Betounung läit hei nämlech op Luucht-Stralen, well d'Informatiounen hei just iwwert d'Luucht verbreet ginn an deemno fir de Mënschleche Kierper komplett ongeféierlech sinn. Eng normal LED stell fir eis jo och keng Gefor duer.

D'Iwwerdroung vun der Informatioun muss ee sech hei virstelle wéi ee Morse-Code, just vill méi séier. De Sensor vum Gerät deen dat empfänkt entschlësselt deemno d'Informatiounen. LiFi huet hei eng Vitess vun iwwer 100Gbps, 14 mol méi séier wéi WiGig, och nach bekannt als dee séierste WiFi vun der Welt.

Ob dat elo wierklech d'Zukunft vum Internet ass wäert sech an deenen nächste Jore weisen.