Bei engem "Bien Immobilier" ass et ewéi beim Auto och. Wat et méi propper ass, wat et sech besser a méi deier verkafe léist.

Dir denkt grad driwwer no äert Haus oder är Wunneng ze verkafen? Mat e puer klenge Changementer kann een dat ganzt méi a Valeur setzen. Doduerch dass dat ganzt propper a schéin wierkt kritt ee méi dofir, an et ass een et a ville Fäll éischter lass.

Wat een alles maache kann ouni vill z'investéieren dat kënnt der hei nach eemol lauschteren.

Mise en valeur